Aidat Ödeme Banka Hesapları
0212 875 33 43
bilgi@ihlasmarmaraevleri1.com

Haberler / Etkinlikler

ASANSÖRLERİN YENİLENMESİ İÇİN KATILIM PAYI MİKTARI KANUNA GöRE BELiRLENDi

 

Site Yönetimi’nden yapılan açıklamada, asansörlerin yenilenmesinin kanuni bir mecburiyet olduğu, katılım paylarının da Kat Mülkiyeti kanununa göre belirlendiği, demirbaş ödemelerinin Ekim ayında başladığı belirtildi

 

Taksitler Ekim’de başladı 

Site Yönetimi tarafından asansör yenilenmesiyle ilgili aşağıdaki açıklama yapıldı: 

“Asansör yenileme ile ilgili bilgi ve belgeler, ilan panosuna asıldığı gibi, bir kısmı da imza karşılığı dairelere dağıtılmıştır. İmza karşılığı verilen ve panoya asılan bu duyuruları, www. ihlasmarmaraevleri1.com web sitesi sayfamızda da bulabilirsiniz. İlan edilen Asansör yenileme demirbaş ödemelerinin ilk taksiti Ekim ayında başladı.” 

 

› En tecrübeliye en ucuza 

Alınan teklifler içinde en düşük teklifi veren As Güven Asansör; asansörlerimize imalat safhasından bu zamana kadar, yaklaşık 20 yıldır başarılı bir şekilde bakım hizmeti vermiştir. CE belgesine de sahip olan bu firma, en son Başakşehir’deki 150 asansörü aynı şekilde yenileyerek, yeşil etiket almıştır. Yenileme işi, birçok önemli referansı olan ve en düşük teklif olan 36. 585 TL’yi veren As Güven Asansör firmasına ihale edilmiştir. 1 nolu firma 48.970 TL.; 2 nolu firma 41.772 TL.; 3 nolu firma 38.350 TL teklif verdi. 

 

› Her kattakilerin ödemesi kanuni mecburiyet 

634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 20. Maddesi c. fıkrasında, asansör, çatı gibi, binaya ait olan ortak yerlerin giderleri için, hiç kimse kendi dairesinin bulunduğu konumu itibariyle, buralardan faydalanmadığını iddia ederek, buralar için toplanacak gider ve avans payını ödemekten kaçınamayacağı açıkça belirtilmektedir. Hatta bu ödemeyi zamanında yapmayanların, aylık yüzde beş gecikme tazminatı ödemelerini de hükme bağlamıştır. Bütün malikler demirbaş giderleri için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında; katılmakla yükümlüdür. 

 

› Ödenecek miktar Kanuna göre belirlendi 

634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu ve Site Yönetim Planı gereği giriş katlarının gider avansı, normal katlardan yüzde yirmi, Bahçe katlarının gider avansı da yüzde otuz azaltılarak, D tipi bloklarda ise daire sayısının daha az olması sebebiyle yüzde otuz arttırılarak hesaplanmaktadır. Bu konuda Site Yönetiminin bir inisiyatif kullanma durumu yoktur. 

 

› Kat sayısının azlığı maliyeti değiştirmiyor 

Asansörün çalışması için lazım olan parçalar tüm asansörlerde aynıdır. Kat adedi; ray boyu, kablo boyu, Halat boyu gibi çok az malzemeyi etkilediğinden, kat farkı maliyeti azdır. A,B, C tipi bloklarda 19 bağımsız bölüme taksim edilir, D tipi bloklarda da 11 bağımsız bölüme taksim edilir. D bloklarda, aidat ve demirbaş bedelleri de kanun gereği, arsa payına göre tanzim edilmektedir. 

 

› Asansör yenilenmesi kanun gereği 

Asansörleri yenileme konusu, keyfi bir tasarruf değildir. TSE, Makine Mühendisleri Odası, Çalışma Bakanlığı müfettişleri ve Sanayi Bakanlığı müfettişlerinin tespitleri , ilgili kanun ve yönetmelikler gereği zaruri ve mecburidir. Bu konuda kanunun belirlediği sınır ve usuller haricinde, Site Yönetiminin bir inisiyatif kullanma ve kanunun çizdiği şekil dışında hareket etme durumu yoktur. İlgili kanun bahçe ve giriş katlardan da asansör yenileme bedeli alınmasını ve alınacak oranın hangi şekilde olacağını da belirlemiştir. 

 

Yüzde doksan oranında yenilenme 

Sitemizde de 20 yıl önce en kaliteli malzeme kullanılarak yapılmış olan asansörler, 20 yıldır en az bakım masrafı ile, en güvenli şekilde bugüne kadar hizmet vermiştir. Bugün de aynı mantık ile; sitemize yakışan, en güvenli, en kullanışlı, en estetik, çok uzun yıllar problemsizce hizmet verebilecek, günümüzdeki en iyi teknoloji kullanılarak, herkesin beğeneceği şekilde imal edilmiş asansörler kurulacaktır. Kat kapılar hariç, asansör aksamının yüzde doksanı yenilenip bültenimizin Eylül sayısında belirtilen ilaveler yapılacaktır.

 

› Çevremizde asansörleri mühürlenen siteler var 

İhlâs Marmara Evleri Sitesi’nin çevresindeki Sitelerden, TSE A3 standartlarını yerine getirmediği için, asansörleri mühürlenerek hizmete kapanan siteler var. Site Yönetimi’nden yapılan açıklamada, 2016 yılı içinde istenilen yenilenmeler yapılmazsa, Sitemizde de aynı sıkıntının yaşanacağı, bu sebeple hemen işe başlanacağı belirtilerek belirlenen demirbaş ücretlerinin ödenmesi istendi.

 

SIKÇA SORULAN SORULAR

Soru: Asansörlerde tadilat yapılması gerektiğine kim karar verdi?

Cevap: Buna, tüm sitelerde asansörleri denetlemeye yetkili olan Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ve Makine Mühendisleri Odası karar verdi. Bu iki kurum iki ayrı denetim sonucu iki ayrı rapor hazırlayarak asansörlerin kullanılamayacağına karar vermiştir.

Bu sebeple tüm asansörlerde kırmızı etiket mevcuttur.

TSE ve Mak. Müh. Odasının bu kararı, Sanayi Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığı Müfettişlerince de onaylanmıştır.

Soru: Asansörler çalışıyor ve iyi durumda! Neden müdahale ediliyor?

Cevap: Asansörlerimiz bakımlı ve çalışır durumda ancak artık yürürlükte olan yönetmeliklere uygun değil.

Soru: Asansörler yapılmasa ne olur?

Cevap: Asansörlerin mevzuata aykırılığı sebebiyle bir kaza veya maddi kayıplı bir durum ortaya çıksa, bundan hem ceza hem tazminat bakımından; asansörlere müdahale gerekmesine rağmen müdahaleyi yapmayan/yapılmasına engel olan kat malikleri, blok yöneticileri ve site yöneticilerinin hepsi sorumlu olur. Ortaya çıkacak mağduriyetin vicdanî yükünün yanı sıra tüm bu kişilerin mahkemelerde yargılanması sonucu doğar.

Soru: Asansör tadilatı için Kat Malikleri Kurulunun karar almasına ihtiyaç var mı?

Cevap: Yapılan müdahaleler asansörlerin can ve mal güvenliği için gerekli asgarî standartlara kavuşturulması için gerekli ve zorunlu olduğundan bunlar için kat malikleri kurulunun karar almasına ihtiyaç yoktur.

T.C.YARGITAY 18. HUKUK DAİRESİ E. 2008/4122,K. 2008/5028,T. 28.4.2008 sayılı ve T.C.YARGITAY 18. HUKUK DAİRESİ E. 2005/2157,K. 2005/4928,T. 12.5.2005 sayılı kararlarında

634 sayılı Kat Mülkiyeti Yasası'nın 19. maddesinin birinci fıkrasına göre” kat malikleri ana taşınmazın mimari durumunu titizlikle korumaya mecburdur” hükmünden hareketle TSE ve Mak. Müh. Odasınca kırmızı etiket verilen asansörlerimizin yapılmasının zorunlu olduğu, Sanayi Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığı Müfettişlerince de tespit edilmiştir. 

Resmi makamlarca kayıt altına alınarak tespit edilen bu tadilatların tamamlanması için kat maliklerince bir karar alınmasına da gerek bulunmadığı gibi, asansörün yapılmaması yönündeki kat malikleri kurulu kararının da hukuki bir sonuç doğurmasının mümkün olmadığını belirtmiştir.

Soru: Asansör tadilatının masraflarına giriş katları ve bahçe katları katılacak mı?

Cevap: 634 sayılı kat mülkiyeti kanunu 20. Maddesi C fıkrasında

Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz denilerek, tüm maliklerin bu ortak giderlere katılacağı açıkça belirtilmiştir. Kanunun yürürlüğe girmesinden bu yana, yani yaklaşık 50 yıldır Yargıtay Hukuk Daireleri ve Hukuk Genel Kurulu istikrarlı bir şekilde bu şekilde bir istisna yapılmasının mümkün olmadığını ifade etmektedir. Bu nedenle tüm kat malikleri asansör giderine katılacaklardır.

Soru: Ödeme yapmayanlara ne işlem yapılacak?

Cevap: Tüm kat malikleri ödemelerini zamanında yapmak zorundadır. Yapmayanlar aleyhine hukuki işlem başlatılacak olup bu miktarlar Kat Mülkiyeti Kanunu (Madde 20/c/2) belirlendiği üzere gecikme cezaları ile beraber alınacaktır.

Soru: Asansörlere ne yapılacak?

Cevap: Asansör sistemimizde değişecek bölümler, değişmeyenlere uyum sağlamadığından tamamen yenilecektir. Uyumlu olup değişmeyecek ve revizyona tâbi olacakları bildiriyoruz.

  1. Kabinin inip çıktığı ray demirleri değişmeyecek.
  2. Dışa açılan kat kapıları değişmeyecek, fakat deforme olan kapı kilitleri değişecek, bakımı yapılacak ve tüm kapılar boyanacaktır.
  3. Motorların bir kısmı değişecek, değişmeyenlerde revizyona gidecektir.

Bu üç madde dışındaki mevcut tüm sistem, yeni sisteme uymadığından tamamen değişecektir.

Ayrıca mevcut sisteme yapılacak birçok ilavelerin yanında, elektrik kesintilerinde en yakın kata getirme sistemi, iç emniyet kapısı, asansör otomasyon sistemi gibi önemli ilavelerde yapılacaktır. Daha fazla bilgi almak ve ilgili dokümanları görmek isteyenler site yönetimine uğrayabilirler.

 

 

Asansör Mevzuatı

 

Foto Galeri

®2021