Aidat Ödeme Banka Hesapları
0212 875 33 43
bilgi@ihlasmarmaraevleri1.com

Haberler / Etkinlikler

Asansör tadilatıyla birlikte beş iş daha YAPILMAKTADIR

Sitemizde asansörlerin yenilenmesiyle birlikte, kolonlar ve otomasyon sistemine gidilmektedir, bütün bunlar, değişirken, asansör kabinlerine kamera yerleştirilmekte asansör için alınan ücretle yapılmaktadır.

AsansörTadilat Projesine dahil olan tüm imalatlar, blokların taksitlerini ödeme önceliğine göre süratle devam etmektedir. 

30 adet bloğun imalatı tamamlanmış olup, 10 adet daha sipariş edilmiş ve 10 adet blok için de planlama yapılmıştır. Toplamda 50 rakamına ulaşılmıştır. 

Site sakinlerimiz yapılan işleri görünce takdirle karşılamaktadırlar. Yenilenen asansörleri gören ve kullanan sakinlerimiz, dağıttığımız broşürlerde, internet web sayfasındaki bilgilendirmelerin ve blok ilan panosundaki yazılarda bildirilenlerin, aşağıdaki detaylarla daha açık ve net açıklanması halinde, tüm site sakinlerimizin, bu faaliyetleri takdirle karşılayacağını ifade ettiklerinden, asansör tadilat projesine dahil olan tüm imalatları, kalem kalem tekrar geniş olarak yazıyoruz. 

 

A- Asansör değişimi

• Motor sökülerek ve fabrikaya gönderilerek, yenilik ve tadilatları yapılmaktadır. Yine fabrikada motora encoder de ilave edildikten sonra, tekrar monte edilmektedir. 

• Asansör katkapılarının boyası, tamamen kazınarak, gerekli yerleri macunlanıp, yeniden hammerton boya ile boyanmaktadır. Kat kapı kilitlerinin bakımı yapılmakta ve değişmesi gerekenler değiştirilmektedir. 

• Tüm mekanik, elektrik ve elektronik sistemin tamamı sökülüp, değiştirilmektedir. 

• Eski kabinlerin iç hacmi 97 cm3 olup, yeni kabinlerin iç hacmi 103 cm3. Enine olan daralma, boyuna uzatılarak, iç hacim az da olsa büyütülmüştür. 

• Asansör arızalandığında, kabin içinden Site Yönetimi ile görüşebilmeniz için ayrıca mikrofon ve hoparlör ilavesi yapılmıştır. 

• Site sakinlerimizin can güvenliği çok önemli olduğundan, asansörlerde birinci sınıf malzeme kullanılmaktadır. Sizlerin güvenliği için, hiçbir şekilde ucuz ve kalitesiz malzeme kabul edilmemiştir. 

 

B- Su kolon hatları 

İSKİ Bölge Müdürlüğü’nün, içme suyu borularının paslanarak çürüdüğünü ve değişmesinin zorunlu olduğunu yazı ile bildirilmesi üzerine, su kolon hatlarının değişimi, asansör tadilat programına dahil edilmiştir. Blok girişinden itibaren su deposuna kadar, su deposundan hidroforlara, hidroforlardan tekrar en üst kata kadar, tüm su kolon hatları ve bağlantıları, en kaliteli PPRC boru ile daire sayaçlarına kadar değiştirilmektedir. Böylece artık pas ve çürüme olayı yaşanmayacaktır. Başka bir ifade ile yapılan iş ömürlüktür. 

 

C- Otomasyon sistemi 

Asansör tadilat projesine dahil olan bu otomasyon sisteminde ise; depo sularının sürekli değiştirilerek, sağlıklı kullanılması, rögar taşmalarının önlenmesi, asansör arızalarından anında haberdar olmak için, projelendirilmiştir. Detaylı bilgi aşağıdaki gibidir. Otomasyon sistemi dört başlık altında projelendirilmiştir. 

1- Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü’nün yayımlamış olduğu genelgeye göre, binaların 3 ile 6 ay, en geç 1 yıl için de dezenfekte edilmesi gerektiği bildirilmektedir. Klorsuz sularda 10 günden sonra, klorlu sularda ise klor miktarına bağlı olarak, bir aydan sonra bakteri üremesi olacağı, uzmanlar tarafından bildirilmektedir. 

Daha önce su kesintilerinde depolarda bekleyen suyu sağlıklı olarak kullanmak için belirli bir plan dahilinde kendi personelimizce manuel olarak dezenfekte edilmekteydi. Asansör tadilat projesine dahil olan otomasyon sisteminin bir parçası olan bu yeni sistemde ise, depodaki sular tazeliğini kaybetmeden, ayda birkaç sefer, daha önceden programlandığı şekilde otomatik olarak veya tek bir bilgisayar tuşuna dokunarak, tüm bloklardaki İSKİ’den gelen su kesilecek ve bloklar depolarındaki mevcut suyu kullanmaya başlayacaklar, depodaki suyun bitmesine yakın, sistem otomatik olarak veya tek tuşla devreye alınarak, İSKİ’den gelen suyu elektrikli vana marifetiyle açıp, hem su deposuna hem de bloklara gönderecektir. Su deposu dolduğunda depoya dolan İSKİ suyunu yine otomatik bir komutla kesecektir. 

2- Ayrıca bu sistem depo suyunun kullanılması anında, hidroforlardan da bilgi alarak, blok hidroforunun çalışıp çalışmadığını, dijital olarak Site Yönetimine bildirmektedir. Böylece arızalı hidroforlar elektronik olarak da yönetimdeki bilgisayardan takip edilecektir. Tüm bu yazılımın komuta merkezi, Site Yönetiminde olacak ve 24 saat elektronik olarak kontrol edilecektir. 

3- Bahçe katları, 20 numaralı kapıcı daireleri ile sığınaklarda bulunan rögarların, yine sensörler ve flatörler vasıtasıyla takip edilme işidir. Rögar içine konulacak sensörler ve flatörler vasıtasıyla, rögarlardaki pis su seviyesinin yükselmesi durumunda, yine Site Yönetiminde kurulan kumanda merkezinden elektronik olarak anında izlenerek, rögarlardaki su seviyesinin yükselmesi derhal tesbit edilerek, olumsuz bir durum olmadan müdahale edilebilecektir. Böylece alt katta bulunan dairelerdeki Site sakinlerimiz rahat edeceklerdir.

Bu sistem sayesinde pis su seviyesinin yükselmesini, daire sahibinden önce öğrenebileceğiz. 

Bu işlem için, alt kat dairelerin giriş koridorundaki rögar kapağı açılarak sensör veya flatörler konuluyor, sonra bu cihaz özel kablo vasıtasıyla otomasyon panosuna ulaştırılmaktadır. 

4- Asansör arıza bilgisinin anında Site Yönetimine aktarılması işidir. Bu otomasyon sisteminde de asansör arızaya geçtiğinde hem Site Yönetimine alarm şeklinde elektronik bilgi gidecek, hem de asansör firmasının teknik elemanının, cep telefonuna mesaj ulaşacaktır. Arıza mesajı alan teknik eleman, hemen harekete geçecektir. Aynı anda Site yönetimindeki personel de kabindeki kişi ile tek bir butona basarak sesli olarak görüşebilecektir. 

Asansör tadilat projesine dahil olan; su deposu, hidrofor, rögar ve asansör arıza bilgileri otomasyon panosuna gelmektedir, buradan da tüm elektronik bilgiler, apartman girişinde bulunan 24 Port yönetilebilir switchlerimiz vasıtasıyla, Site Yönetimine fiber optik hatlarla iletilmektedir. 

 

D-Asansör tadilat projesine dahil olan bir diğer iş ise 

Asansör kabinlerine kamera konulması işlemidir. Bu suretle öncelikle asansör kabinlerine zarar verenlerin tespit edilmesi sağlanmış olacaktır. Böylece asansöre verilen zararlar, ilgili şahıstan veya velisinden tahsil edilecektir. Bir diğer husus da asansör arızaya geçtiğinde, asansördeki şahsın sağlık durumu da izlenerek, bir olumsuzluğa meydan verilmemesi sağlanmış olacaktır.Kabin kameraları 24 saat aktif olacak, bilgiler kayıt altına alınarak, herhangi bir olumsuzlukta gerekli tesbitler yapılabilecektir. 

 

E- Uydu Santralinin Yerinin Değiştirilmesi 

Yine asansör tadilat projesinin bir parçası olarak, makine dairesinde bulunan uydu santralinin, yönetmelik gereği, bir başka mahalle taşınması gerekmektedir. Uydu sistemi, makine dairesinden sökülerek, gerekli parça ve kablo değişimleri yapılarak taşınacak, kilitli ve muhafazalı bir şekilde, emniyete alınacaktır. 

 

F- Görüntülü Diafon Sistemi 

Daha önce, arızalı olan blok diafonları değiştirilmişti. Şimdi ise asansör tadilatı projesine uygun olarak yapılan planlama dahilinde, tüm yukarıdaki işlemlere ilave olarak, görüntülü diafon sistemi de yapılmaktadır. 

Asansör tadilat projesi ile aynı anda yukarıda açıklanan sistemlerinin çoğu yapılamamaktadır. Bir kısmı ise teknik işlemler gereği, asansör bitince yapılmaktadır. 

Tüm bu İşlemlerin yapılması, herhangi bir aksaklık çıkmadığı takdirde daha önce 10- 11 günde tamamlanmaktaydı. Şu an aynı işler 7-8 günde tamamlanmaktadır. 

Böylece yukarıda açıkladığımız ve ismine“Asansör Tadilat (Yenileme) Projesi” dediğimiz sistemin yapılması sırası da, blokların ödeme önceliğine göre yapılmaktadır. En yüksek ödemeyi yapan bloklar, öncelikle yapılmaktadır. 

 

ASANSÖR YENİLEME PROJESİ MALİYET BİLGİLERİ 

Bilinmesi gereken diğer bir husus da, “Asansör Tadilat Projesi” maliyet bilgileridir. Sitemiz eski sakinlerinin çok iyi bildiği gibi, uygulanan her proje,(sinekten yağ çıkarma misali gibi) kaliteli ve en ucuza yaptırılmıştır. 

Halen devam etmekte olan“Asansör Tadilat Projesinin” tüm kısımları, aynı şekilde kaliteli ve en ucuza yaptırılmaktadır. 

Asansörde can güvenliği çok önemli olduğundan, en kaliteli ve güvenli malzeme tercih edilmiştir. Blok başına maliyeti yaklaşık 25.000 TL+KDV.dir. Bu projede yer alan (yukarıda yazılı) diğer işlerin tamamı ise, yaklaşık 6.000 TL+KDV.dir. 

Toplamda yukarıda madde madde yazılı “Asansör Tadilat Projesinin” tüm imalatları, yaklaşık 31.000 TL+KDV. dir. Yani, sizlerden toplanan avansın yaklaşık 5.600 TL’sı devlete KDV olarak ödenecektir. 

Tüm bu işleri yapmak için, siz Site sakinlerimizin davet ettikleri firmalar ve Yönetim olarak bizim davet ettiğimiz 20 civarında firma ile görüşmeler yaptık. Kimisi teklif verdi, kimi vermedi. Kimisi de, bu fiyatlara yapmanın mümkün olmadığını söyleyip gittiler. Yönetim olarak, 18 yıldır Sitemiz asansörlerinin bakımını yapan ve en düşük teklifi veren, “As Güven Asansör” firmasına işi başlattık. 

 

TEKLİF GETİREN OLMADI 

Yukarıdaki bildirilen ve açıklanan özellikleri karşılayacak şekilde, asansör yenilemesini yapabilecek firmalar arasında, en düşük fiyatı “As Güven Asansör” vermiştir. 

Çok az da olsa, bu projeyi daha ucuza yapabilecek firmaların bulunduğunu söyleyenlere, o firmaları getirmelerini söylediğimiz halde, şimdiye kadar, hiçbir firma getirilememiştir. Son asansörün siparişi verilene kadar da teklif vermek isteyenlerin teklifini bekliyoruz. 

Bu da sözü ve işi bir olan, yapılanları hakkıyla gören ve bilen Site sakinlerimizin takdir ve teşekkürlerinin yerinde olduğunun vesikasıdır. Biz de Yönetim olarak Site sakinlerimize teşekkür ediyoruz. 

 

 

Asansörleri yenilenen bloklarda, aynı zamanda İSKİ kolon hatları da yenilenmekle birlikte Hidrofor, kameralar, rogar, yangın alarmı ve diyafonların birlikte otomatik kontrolünü sağlayan OTOMASYON sistemi de getiriliyor.

 

Yenilenen asansörlerin kapıları da boyandı.                                      Asansör yenilenmesi esnasında, kapılara asılan ikaz

                                                                                                                  işaretlerine uyulması istedi

 

Asansörle birlikte otomasyon

Sitemizde, asansörler yenilenirken, birçok yenilik ve otomasyon sistemi de gerçekleştiriliyor. Asansörleri yenilenen bloklarda, aynı zamanda değiştirilmesi mecburi olan İSKİ kolon hatları da sıhhi borularla yenileniyor. Bunlarla  birlikte hidrofor, kameralar, rögar, yangın alarmı ve kapılardaki diyafonların birlikte otomatik kontrolünü sağlayan OTOMASYON sistemi de getiriliyor.

 

Öncelik düzenli ödeyenlere

Site Yönetimi’nden yapılan açıklamada, önceliğin ödemeleri düzenli yapan bloklara verildiği, asansör işlerinin hızla ilerlediği, Makine Mühendisleri Odası’ndan kaynak-lanan bürokratik işlemler sebebiyle bazı gecikmelerin yaşandığı belir-tilerek “Bloklarda, asansör, kolon değişimi ve otomasyon işlemleri on gün içinde bitirilmektedir.” denildi.  

 

Cezai mesuliyeti var

 “Asansörlerin yenilenmesine engel olan ilgili herkes sorumlu olur. Hiçbir Site sakinimizin böyle bir mesuliyet altına gireceğini sanmıyoruz. Resmi makamlarca kayıt altına alınarak tespit edilen bu tadilatların ve yeniliklerin tamamlanması kanuni mecburiyettir. Site sakinlerimizin hakkını korumak için, Site Yönetimi olarak hiç arzu etmediğimiz halde, ödemeyi geciktirenlere gecikme tazminatı uygulanacak ve hukuki yollara başvurulacaktır.

Asansör içerisine konulan kameralar vasıtasıyla, asansördeki kişilerle, acil durum düğmesine basmaları durumunda,  görevlilerle sesli ve görüntülü görüşme imkanı sağlanacaktır.

Site Yönetimi’nden yapılan açıklamada, asansörlerin yenilenmesinin kanuni bir mecburiyet olduğu, katılım paylarının da Kat Mülkiyeti kanununa göre belirlendiği, demirbaş ödemelerinin Ekim ayında başladığı belirtildi

 

Taksitler Ekim’de başladı 

Site Yönetimi tarafından asansör yenilenmesiyle ilgili aşağıdaki açıklama yapıldı: 

“Asansör yenileme ile ilgili bilgi ve belgeler, ilan panosuna asıldığı gibi, bir kısmı da imza karşılığı dairelere dağıtılmıştır. İmza karşılığı verilen ve panoya asılan bu duyuruları, www. ihlasmarmaraevleri1.com web sitesi sayfamızda da bulabilirsiniz. İlan edilen Asansör yenileme demirbaş ödemelerinin ilk taksiti Ekim ayında başladı.” 

 

En tecrübeliye en ucuza 

Alınan teklifler içinde en düşük teklifi veren As Güven Asansör; asansörlerimize imalat safhasından bu zamana kadar, yaklaşık 20 yıldır başarılı bir şekilde bakım hizmeti vermiştir. CE belgesine de sahip olan bu firma, en son Başakşehir’deki 150 asansörü aynı şekilde yenileyerek, yeşil etiket almıştır. Yenileme işi, birçok önemli referansı olan ve en düşük teklif olan 36. 585 TL’yi veren As Güven Asansör firmasına ihale edilmiştir. 1 nolu firma 48.970 TL.; 2 nolu firma 41.772 TL.; 3 nolu firma 38.350 TL teklif verdi. 

 

Her kattakilerin ödemesi kanuni mecburiyet 

634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 20. Maddesi c. fıkrasında, asansör, çatı gibi, binaya ait olan ortak yerlerin giderleri için, hiç kimse kendi dairesinin bulunduğu konumu itibariyle, buralardan faydalanmadığını iddia ederek, buralar için toplanacak gider ve avans payını ödemekten kaçınamayacağı açıkça belirtilmektedir. Hatta bu ödemeyi zamanında yapmayanların, aylık yüzde beş gecikme tazminatı ödemelerini de hükme bağlamıştır. Bütün malikler demirbaş giderleri için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında; katılmakla yükümlüdür. 

 

Ödenecek miktar Kanuna göre belirlendi 

634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu ve Site Yönetim Planı gereği giriş katlarının gider avansı, normal katlardan yüzde yirmi, Bahçe katlarının gider avansı da yüzde otuz azaltılarak, D tipi bloklarda ise daire sayısının daha az olması sebebiyle yüzde otuz arttırılarak hesaplanmaktadır. Bu konuda Site Yönetiminin bir inisiyatif kullanma durumu yoktur. 

 

Kat sayısının azlığı maliyeti değiştirmiyor 

Asansörün çalışması için lazım olan parçalar tüm asansörlerde aynıdır. Kat adedi; ray boyu, kablo boyu, Halat boyu gibi çok az malzemeyi etkilediğinden, kat farkı maliyeti azdır. A,B, C tipi bloklarda 19 bağımsız bölüme taksim edilir, D tipi bloklarda da 11 bağımsız bölüme taksim edilir. D bloklarda, aidat ve demirbaş bedelleri de kanun gereği, arsa payına göre tanzim edilmektedir. 

 

Asansör yenilenmesi kanun gereği 

Asansörleri yenileme konusu, keyfi bir tasarruf değildir. TSE, Makine Mühendisleri Odası, Çalışma Bakanlığı müfettişleri ve Sanayi Bakanlığı müfettişlerinin tespitleri , ilgili kanun ve yönetmelikler gereği zaruri ve mecburidir. Bu konuda kanunun belirlediği sınır ve usuller haricinde, Site Yönetiminin bir inisiyatif kullanma ve kanunun çizdiği şekil dışında hareket etme durumu yoktur. İlgili kanun bahçe ve giriş katlardan da asansör yenileme bedeli alınmasını ve alınacak oranın hangi şekilde olacağını da belirlemiştir. 

 

Yüzde doksan oranında yenilenme 

Sitemizde de 20 yıl önce en kaliteli malzeme kullanılarak yapılmış olan asansörler, 20 yıldır en az bakım masrafı ile, en güvenli şekilde bugüne kadar hizmet vermiştir. Bugün de aynı mantık ile; sitemize yakışan, en güvenli, en kullanışlı, en estetik, çok uzun yıllar problemsizce hizmet verebilecek, günümüzdeki en iyi teknoloji kullanılarak, herkesin beğeneceği şekilde imal edilmiş asansörler kurulacaktır. Kat kapılar hariç, asansör aksamının yüzde doksanı yenilenip bültenimizin Eylül sayısında belirtilen ilaveler yapılacaktır.

 

Çevremizde asansörleri mühürlenen siteler var 

İhlâs Marmara Evleri Sitesi’nin çevresindeki Sitelerden, TSE A3 standartlarını yerine getirmediği için, asansörleri mühürlenerek hizmete kapanan siteler var. Site Yönetimi’nden yapılan açıklamada, 2016 yılı içinde istenilen yenilenmeler yapılmazsa, Sitemizde de aynı sıkıntının yaşanacağı, bu sebeple hemen işe başlanacağı belirtilerek belirlenen demirbaş ücretlerinin ödenmesi istendi.

 

SIKÇA SORULAN SORULAR

Soru: Asansörlerde tadilat yapılması gerektiğine kim karar verdi?

Cevap: Buna, tüm sitelerde asansörleri denetlemeye yetkili olan Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ve Makine Mühendisleri Odası karar verdi. Bu iki kurum iki ayrı denetim sonucu iki ayrı rapor hazırlayarak asansörlerin kullanılamayacağına karar vermiştir.

Bu sebeple tüm asansörlerde kırmızı etiket mevcuttur.

TSE ve Mak. Müh. Odasının bu kararı, Sanayi Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığı Müfettişlerince de onaylanmıştır.

Soru: Asansörler çalışıyor ve iyi durumda! Neden müdahale ediliyor?

Cevap: Asansörlerimiz bakımlı ve çalışır durumda ancak artık yürürlükte olan yönetmeliklere uygun değil.

Soru: Asansörler yapılmasa ne olur?

Cevap: Asansörlerin mevzuata aykırılığı sebebiyle bir kaza veya maddi kayıplı bir durum ortaya çıksa, bundan hem ceza hem tazminat bakımından; asansörlere müdahale gerekmesine rağmen müdahaleyi yapmayan/yapılmasına engel olan kat malikleri, blok yöneticileri ve site yöneticilerinin hepsi sorumlu olur. Ortaya çıkacak mağduriyetin vicdanî yükünün yanı sıra tüm bu kişilerin mahkemelerde yargılanması sonucu doğar.

Soru: Asansör tadilatı için Kat Malikleri Kurulunun karar almasına ihtiyaç var mı?

Cevap: Yapılan müdahaleler asansörlerin can ve mal güvenliği için gerekli asgarî standartlara kavuşturulması için gerekli ve zorunlu olduğundan bunlar için kat malikleri kurulunun karar almasına ihtiyaç yoktur.

T.C.YARGITAY 18. HUKUK DAİRESİ E. 2008/4122,K. 2008/5028,T. 28.4.2008 sayılı ve T.C.YARGITAY 18. HUKUK DAİRESİ E. 2005/2157,K. 2005/4928,T. 12.5.2005 sayılı kararlarında

634 sayılı Kat Mülkiyeti Yasası'nın 19. maddesinin birinci fıkrasına göre” kat malikleri ana taşınmazın mimari durumunu titizlikle korumaya mecburdur” hükmünden hareketle TSE ve Mak. Müh. Odasınca kırmızı etiket verilen asansörlerimizin yapılmasının zorunlu olduğu, Sanayi Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığı Müfettişlerince de tespit edilmiştir. 

Resmi makamlarca kayıt altına alınarak tespit edilen bu tadilatların tamamlanması için kat maliklerince bir karar alınmasına da gerek bulunmadığı gibi, asansörün yapılmaması yönündeki kat malikleri kurulu kararının da hukuki bir sonuç doğurmasının mümkün olmadığını belirtmiştir.

Soru: Asansör tadilatının masraflarına giriş katları ve bahçe katları katılacak mı?

Cevap: 634 sayılı kat mülkiyeti kanunu 20. Maddesi C fıkrasında

Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz denilerek, tüm maliklerin bu ortak giderlere katılacağı açıkça belirtilmiştir. Kanunun yürürlüğe girmesinden bu yana, yani yaklaşık 50 yıldır Yargıtay Hukuk Daireleri ve Hukuk Genel Kurulu istikrarlı bir şekilde bu şekilde bir istisna yapılmasının mümkün olmadığını ifade etmektedir. Bu nedenle tüm kat malikleri asansör giderine katılacaklardır.

Soru: Ödeme yapmayanlara ne işlem yapılacak?

Cevap: Tüm kat malikleri ödemelerini zamanında yapmak zorundadır. Yapmayanlar aleyhine hukuki işlem başlatılacak olup bu miktarlar Kat Mülkiyeti Kanunu (Madde 20/c/2) belirlendiği üzere gecikme cezaları ile beraber alınacaktır.

Soru: Asansörlere ne yapılacak?

Cevap: Asansör sistemimizde değişecek bölümler, değişmeyenlere uyum sağlamadığından tamamen yenilecektir. Uyumlu olup değişmeyecek ve revizyona tâbi olacakları bildiriyoruz.

  1. Kabinin inip çıktığı ray demirleri değişmeyecek.
  2. Dışa açılan kat kapıları değişmeyecek, fakat deforme olan kapı kilitleri değişecek, bakımı yapılacak ve tüm kapılar boyanacaktır.
  3. Motorların bir kısmı değişecek, değişmeyenlerde revizyona gidecektir.

Bu üç madde dışındaki mevcut tüm sistem, yeni sisteme uymadığından tamamen değişecektir.

Ayrıca mevcut sisteme yapılacak birçok ilavelerin yanında, elektrik kesintilerinde en yakın kata getirme sistemi, iç emniyet kapısı, asansör otomasyon sistemi gibi önemli ilavelerde yapılacaktır. Daha fazla bilgi almak ve ilgili dokümanları görmek isteyenler site yönetimine uğrayabilirler.

 

 

Asansör Mevzuatı

 

47 bin asansörde ölüm tehlikesi var

Türkiye genelinde 2012 yılı Mayıs ayından bu yana periyodik ve takip kontrolü yapan Türk Standartları Enstitüsü (TSE), 227 bin 318 asansörü denetledi.

TSE Başkanı Sebahattin Korkmaz'ın verdiği bilgiye göre enstitünün 2012 yılında 23 ilde 123 belediye ile başladığı kontroller 2015 yılı Haziran ayında ‘Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği’nin yürürlüğe girmesiyle arttı. TSE, 2015 yılının tamamında ise 55 ilde 78 bin 445 asansörün kontrolünü gerçekleştirdi. Enstitü, 61 bin 275 periyodik kontrolde asansörlerin yüzde 23’ünün (13 bin 934 asansör) güvenli, yüzde 77’isinin (47 bin 371) kullanılamaz durumda olduğunu tespit etti. TSE'nin son 4 yılda yaptığı denetim sayısı da 227 bini buldu.

 

 

İhlas Marmara Evleri 1. Kısım Huzur Veren Yaşam Alanı 2020